Sri Venkateswara Suprabhatam

Sri Venkateswara Suprabhatam

Kousalya supraja rama poorva sandhya pravarthathe
Uttishta narasardoola karthavyam dhaivamanhikam
Uthishtothishta govinda uthishta garuda dhwaja
Uthishta kamalakantha trilokyam mangalam kuru
Matahas samastha jagatham madukaitabareh
Vaksho viharini manohara divya moorthe
Sri swamini sritha jana priya daanaseele
Sri Venkatesa dayite tava suprabhatham
Tava suprabhatam aravinda lochane
Bhavatu prasannna mukha chandramandale
Vidhi sankarendra vanithabhir archite
Vrisha saila natha dayite dayanidhe
Atryadi sapta rishayah samupasya sandhyam
Akasa sindhu kamalani manoharani
Aadaya padayugam archayitum prapannah
Seshadri sekhara vibho tava suprabhatham
Panchananabja bhava shanmukha vasavadyah
Trivikramadi charitam vibhudas stuvanti
Bhashapathih patathi vasara suddhim aarat
Seshadri sekhara vibho tava suprabhatham
Eeshat prapulla sarasee ruha narikela
Poogadrumadi sumanohara palikanam
Aavati mandamanilas saha divya gandhaihi
Seshadri sekhara vibho tava suprabhatham
Unmeelya netrayugam uttama panjarasthah
Pathrava sishta kadaleephala payasani
Bhuktva saleelamatah keli sukah patanthi
Seshadri sekhara vibho tava suprabhatham
Tantree prakarsha maduras swanaya vipanchya
Gayat yanantha charitham tava naradopi
Bhasha samagram asakrit kara chara ramyam
Seshadri sekhara vibho tava suprabhatham
Bringavali cha makharanda rasaani viddah
Jangara geetha ninadhais saha sevanaya
Niryatyupanta sarasee kamalodharebhyah
Seshadri sekahra vibho tava suprabhatam
Yosha ganena varadadni vimatyamane
Goshalayeshu dadi manthana teevra goshah
Roshat kalim vidadate kakhubhascha kumbah
Seshadri sekhara vibho tava suprabhatham
Padmesa mitra satha pathraga thali vargah
Harthum sriyam kuvalayasya nijanga Lakshmya
Bherininadhamiva bibhrati teevranadham
Seshadri sekhara vibho tava suprabhatham
Srimannabhishta varadakhila lokhabando
Sri srinivasa jagadeka dayaika sindho
Sri devata griha bhujantara divya moorte
Sri venkatachalapathe tava suprabhatham
Sri swami pushkarinika plava nirmalangaa
Sreyorthino hara virincha sanandanadyah
Dvare vasanthi vara vetra hatottamangah
Sri venkatachalapathe tava suprabhatam
Sri seshasaila garudachala venkatadri
Narayanadri vrishabhadri vrishadri mukhyam
Aakhyam tvadiya vasateranisham vadanti
Sri venkatachalapathe tava suprabhatam
Sevaparah shiva suresa krisanu dharma
Rakshombunatha pavamana dhanadhi nathaha
Baddhanjali pravilasan nija sirsha desah
Sri venkatachalapathe tava suprabatam
Dhateeshu te vihagaraja mrigadhiraja
Nagadhiraja gajaraja hayadhirajah
Swasvadhikara mahimadhikam arthayante
Sri venkatachalapate tava suprabhatam
Suryendu bhauma budha vakpati kavyasowri
Swarbhanu ketu divishat parishat pradhanah
Tvaddasa dasa charamavadhidaasa daasah
Sri venkatachalapathe tava suprabhatam
Tvat pada dhooli bharita spuritottamangah
Svargapavarga nirapeksha nijantarangah
Kalpagamakalaniah aakulatam labhante
Sri venkatachalapathe tava suprabhatam
Tvad gopuragra sikharani nirikshamanah
Svargapavarga padaveem paramam srayantah
Martya manushya bhuvane matim aasraaynte
Sri venkatachalapate tava suprabhatam
Sri bhoomi nayaka dayadi gunaamrutabdhe
Devadideva jagadeka saranya moorte
Sriman anantha garudadhibhir architangre
Sri venkatachalapathe tava suprabhatam
Sri padmanabha purushottama vasudeva
Vaikunta madhava janardana chakrapane
Srivatsa chihna saranagata Parijata
Sri venkatachalapathe tava suprabhatam
Kandarpa darpahara sundara divya moorte
Kanta kuchamburuha kudmala lola dhrishte
Kalyana nirmala gunakara divya kirte
Sri venkatachalapathe tava suprabhatam
Meena krite kamatakola nrusimha varnin
Swamin paraswatah tapodhaa ramachandra
Seshamsa rama yadunandana kalki rupa
Sri venkatachalapathe tava suprabhatam
Ela lavanga ghanasara sugandhi teertham
Divyam viyat sariti hema ghateshu poornam
Dhrutvadya vaidhika sikhamanayah prahrishtah
Thishtanthi venkatapate tava suprabhatam
Bhaswanu deti vikachani saroruhani
Sampoorayanti ninadaih kakubho vihangah
Sri vaishnavas satatam artitha mangalaste
Dhamasrayanti tava venkata suprabhatam
Brahmadayas sura varas sa maharshayaste
Santas sananthana mukhas tava yogi varyah
Dhamantike tava hi mangala vastu hastah
Sri venkatachalapathe tava suprabhatam
Lakshmi nivasa niravadya gunaika sindho
Samsara sagara samuttaranaika seto
Vedanta vedya nijavaibhava bhakta bhogya
Sri venkatachalapathe tava suprabhatam
Ittham vrusachalapateriha suprabhatam
Ye manavah pratidinam pathitum pravruttah
Tesham prabhata samaye smrutirangabhajam
Prajnam parartha sulabham paramam prasuteKamalakucha choochuka kunkumatho
Niyatharunitha thula neelathano
Kamalayatha lochana lokapathe
Vijayeebhava venkata saila patheSacha dhurmukha shanmukha panchamukha
Pramuka khila daivatha mouli mane
Saranagatha vathsala saranidhe
Paripalayamam vrisha saila pathe

Leave a Comment